1. Jestliže na vysílači nastavuji např. alarm pro překročení výšky 450m, točím 3D tlačítkem velmi dlouho. Je možné rychlejší zadávání číselných vstupů?

Při editaci jakékoli numerické hodnoty stačí stisknout tlačítko MENU, díky čemuž se krok editace zdesetinásobí. Po druhém stisku tlačítka MENU bude krok stonásobný. Editace hodnoty pak může probíhat v této posloupnosti:
Jednotky - Desítky - Stovky - Jednotky...

 

 

2. Lze nějak vypnout alarm ztráty signálu po přistání a vypnutí modelu?

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko F(4) Stop nebo F(5) Smaž.

 

 

3. Alarm nízkého napětí se přehraje, i když napětí na baterii je vyšší než nastavené mezní napětí. Co to znamená?

Alarm nízkého napětí přijímače se spouští na základě několika jevů:

  • Napětí klesne pod úroveň nastavenou ve vysílači v menu "Časovače/senzory - Alarmy". V tomto případě bude změřené napětí zaznamenáno i do souboru s letovým záznamem.
  • Napětí (i krátkodobě) klesne pod úroveň alarmu nastavenou v přijímači. 
  • Přijímač je resetován, tzn. napětí je od přijímače odpojeno a pak k němu opětovně přivedeno.

Pokud dojde ke spuštění alarmu během letu, vždy neprodleně přistaňte a zkontrolujte napětí přijímačových zdrojů, případně věnujte zvýšenou pozornost kvalitě zapojení použitých komponent.

 

 

4. Mám vytvořeno 20 modelů. Když vytvořím další,  nevidím jej v seznamu pro výběr.

Modely jsou ve vysílači zobrazeny vždy v tabulkách, které obsahují maximálně dvacet položek. Mezi tabulkami lze jednoduše přepínat: V menu Model - Výběr modelu najeďte s pomocí 3D tlačítka až úplně dolů na konec seznamu. Zvýrazněte řádek se třemi tečkami "... >>" a stiskněte 3D tlačítko. Nyní se zobrazí další strana se seznamem modelů. Takto je možné prolistovat celým seznamem, dokud nenajdeme správný model.

img

 

 

5. Co je kvalita signálu A1/A2?

Je to číselné vyjádření intenzity signálu tak, jak ji vnímá přijímač. Tuto hodnotu přijímač vypočítává a vysílač ji dostává jako telemetrii, již lze zobrazit na displeji. Číslo sice klesá se vzdáleností, avšak neklesá lineárně. Slouží pouze pro orientaci.

 

 

6. Co je kvalita signálu Q?

Jedná se o procentuální úspěšnost obousměrné komunikace mezi vysílačem a přijímačem. Vysílač v každém datovém rámci po odeslání výchylek očekává od přijímače potvrzení doručení, případně spojené s telemetrií. Z počtu potvrzených paketů za sekundu se vypočítá výsledná kvalita signálu.