Obecné

 1. Po spárování přijímače není možné jej nakonfigurovat pomocí vysílače DC/DS. Přitom se v Připojených zařízeních zobrazí jeno správný název (např. REX12A).
  Zkontrolujte verzi vysílače (minimální verze podporující přijímače REX A je 4.23). Dále zkontrolujte, zda jsou na vysílači ve složce Devices uloženy soubory odpovídající názvu přijímače a jazykovým verzím: „REX12A.BIN“, „RX12AEN.BIN“, „RX12ACZ.BIN“ a další. V případě, že se tyto soubory ve složce nenacházejí, stáhněte si prosím ze stránek www.jetimodel.com aktuální konfigurační soubory pro jednotlivé přijímače. Tyto soubory jsou také standardně součástí aktualizace pro vysílač.

 2. Výstupy na serva nefungují. #
  Prosím ujistěte se, že byl přijímač správně nakonfigurován pomocí průvodce a všechny potřebné letové funkce byly přiřazeny.
  Přijímač vždy po zapnutí kontroluje své nastavení i pozici, a pokud některá z předletových kontrol není splněna, nejsou povoleny výstupy pro serva a je vygenerována hláška na vysílači:
  • „Nehýbejte s modelem“: Před letem musíte držet model několik sekund v klidové pozici a přibližně v horizontální poloze.
  • „Kontrola konfigurace“: Model nebyl pomocí průvodce správně nakonfigurován.
  • „Předletová kontrola“: Ovladače nejsou ve středové poloze.

 

Modely letadel

 1. Při vysoké rychlosti a přímém letu model osciluje v některé ose (např. v ose křidélek).
  Snižte zisk pro danou osu v nastavení přijímače (menu Konfigurace – Nastavení letadla).

 2. V režimu Zamknutí (Heading Hold) se model neudrží ve visu.
  Zvyšte hodnotu Držení směru pro osu výškovky či směrovky v nastavení přijímače (menu Konfigurace – Nastavení letadla).

 3. V režimu Zamknutí (Heading Hold) model neudrží přímý let a neustále zatáčí na jednu stranu.
  V tomto režimu není možné používat trimy, jelikož zkreslují vstupní informace pro stabilizaci. Přepněte do režimu Normal (případně stabilizaci deaktivujte), model vytrimujte do přímého letu a přistaňte. Nyní proveďte nové přiřazení primárních kanálů, resp. kalibraci (menu Konfigurace - Přiřazení kanálů).

 4. Při zapnuté stabilizaci se plochy nevrací do středu ani po delší době, kdy byl model v klidu.
  V režimu Zamknutí (Heading Hold) si model pamatuje původní pozici před vychýlením a snaží se vrátit do této pozice. Proto mohou být řídicí plochy vychýlené, i když je model v klidu. Přepněte stabilizaci do jiného režimu.

 5. Kanál řízení zisku stabilizace pro křidélka, případně další osy, nelze přiřadit.
  Prosím ujistěte se, že funkce pro řízení zisku stabilizace byla na vysílači vytvořena a byla i přiřazena na některý volný kanál (1-16). Ovladač zisku stabilizace, případně třípolohový přepínač letových režimů stabilizace (vypnuto / normální / zamknutí), přidejte ve svém vysílači DC/DS v menu Model – Parametry funkcí. Poté tento přepínač zvolte pro volný kanál v menu Model – Přiřazení serv. Následně je možné spustit v přijímači RYCHLÝ PRŮVODCE, kde v kroku 6 je tento třípolohový přepínač možno použít.

Modely multikoptér

 1. Vysílač zahlásí „Odjištěno“, avšak motory se netočí.
  V menu přijímače Konfigurace – Nastavení multikoptéry věnujte pozornost parametru Minimální otáčky. Zvyšujte jeho hodnotu po malých krocích tak, aby se při odjištění motory točily.

 2. Při plném plynu koptéra rychle osciluje, avšak při ubrání plynu se let klidní.
  Doporučujeme aktivovat funkci Útlum PID s plynem (TPA), která se nachází v menu Konfigurace - Pokročilá nastavení. Počáteční bod TPA nastavte před pozici plynu, kdy se oscilace začínají projevovat (např. 50%) a Hodnotu TPA zvyšujte po krocích 10%.

 3. Kanály řízení zisku stabilizace pro jednotlivé osy nelze přiřadit.
  Prosím ujistěte se, že funkce pro řízení zisku stabilizace byla na vysílači vytvořena a byla i přiřazena na některý volný kanál (1-16). Ovladač zisku stabilizace, případně třípolohový přepínač letových režimů, přidejte jako novou funkci ve svém vysílači DC/DS v menu Model – Parametry funkcí. Poté tuto funkci zvolte pro volný kanál v menu Model – Přiřazení serv. Následně je možné spustit v přijímači RYCHLÝ PRŮVODCE, kde v kroku 6 je tento třípolohový přepínač možno použít.