1) Interval mezi jednotlivými rámci PPM není vždy konstantní. Minimální synchronizační pauza je 4 milisekundy, ale může být delší, jelikož přijímač musí čekat na nová data z vysílače. Jestliže chcete konstantní obnovovací kmitočet, měli byste nastavit příslušný počet výstupních kanálů, které odpovídají této časové periodě.

Příklad: Bezpádlový řídicí systém požaduje konstantní periodu signálu PPM 20 ms. Musíte vzít v úvahu fakt, že každý kanál může zabrat až 2.0 milisekundy. Minimální mezera mezi rámci je dále 4ms. Výsledná rovnice může být vyjádřena takto:

20ms = (2.0ms · N) + 4ms

N = (20ms - 4ms) / 2.0ms = 8 kanálů

 

2) Jestliže je v přijímači vybrán režim PPM pozitivní nebo PPM negativní (nastavení je umožněno v menu Připojená zařízení), PPM vstup ze satelitu (Sat1) se nepoužívá. Přijímač negeneruje žádný dodatečný signál pro serva a posílá pouze PPM na jediný výstup. Tento mód je vhodný pouze pro malé přijímače nebo satelity Rsat2, kde potřebujete všechny signály na jediné lince.

3) Když je přijímač v režimu Servo výstupů, je možné mít nestandardní PPM výstup přes nastavení portuSat2. V tomto případě je počet kanálů stanoven na 16 (pro vysílače DC/DS (*)), polarita je kladná a fixní a perioda rámce je omezena na přibližně 30 Hz. Tento mód je vytvořen pro propojeníněkolika JETI přijímačů dohromady pro dosažení redundance pro případ, kdy jeden z přijímačů ztratí signál z vysílače. V tomto případě je omezená výstupní perioda dostatečným řešením – stále máte k dispozici všechny kanály.(*) Počet výstupních kanálů závisí na počtu aktivních kanálů vysílače.