img

img img

 

 

 

Celkový postup můžeme shrnout do několika bodů:

  1. Zkontrolujte SW verzi přijímače. Doporučujeme mít verzi 1.12 nebo vyšší. Aktualizace přijímače je popsána zde: http://www.jetimodel.com/cs/Otazka-tydne/Jak-mohu-aktualizovat-prijimac-JETI-Duplex-EX-/

 

 

  1. Pomocí JetiBox emulátoru ve vysílači DC/DS vejděte do nastavení přijímače a dlouhým (současným) stisknutím „šipek“ vpravo a vlevo aktivujete formátování paměti přijímače. Formátování paměti probíhá postupně a může trvat přibližně 30 sekund (po tuto dobu neodpojujte přijímač od napájení). Formátování paměti kompletně vymaže celkové nastavení přijímače. Ukončení procedury formátování je indikováno ztrátou spojení mezi přijímačem a vysílačem (jako poslední dojde k vymazání „párování“).

 

 

  1. Odpojte přijímač od napájení a znovu spárujte s vysílačem DC/DS. Možné postupy párování naleznete zde: http://www.jetimodel.com/cs/Otazka-tydne/Jak-mohu-sparovat-prijimac-DUPLEX-s-vysilacem-JETI-DC-DS-/

 

 

  1. Vejděte do nastavení přijímače (menu/systém/připojená zařízení/REX ASSIST/telemetrie/kalibrace senzorů) a proveďte kalibraci senzorů v šesti polohách.

 

 

  1. Znovu nastavte přijímač dle Vaších požadavků.

 

 

 

Celý postup je zobrazen na videu.

 

Video