Pokud tedy aktualizujete například přijímač (nebo jiné zařízení vyžadující novou definici ve vysílači) a ve vysílači JETI DC/DS ponecháte starý soubor s „definicí tohoto zařízení“, tak se Vám nemohou odkrýt nové možnosti přijímače, protože vysílač o nich nemá informace.

 

 

 

Jsou dva způsoby, jak nahrát do vysílače potřebné „definice zařízení“.

Pokud dané zařízení vyžaduje novou verzi „definice“ ve vysílači, tak je na tuto skutečnost upozorněno na začátku aktualizace v JETI Studiu a taktéž je nabídnuta možnost tyto definice stáhnout do PC přímo. Pokud „definice“ stáhnete přímo do PC, je nutné soubory ručně zkopírovat na SD kartu vysílače JETI DC/DS a ve složce DEVICES přepsat starší soubory.

 

img
 

 

 

Druhý způsob je snadnější. Proveďte automatickou aktualizaci Vašeho vysílače JETI DC/DS pomocí JETI Studia. JETI Studio vždy zkontroluje aktuálnost „definic“ všech zařízení ve složce DEVICES a případně je automaticky nahradí nebo doplní.

 

img