Po připojení senzoru MBar EX k přijímači můžete ve vysílači DC/DS nastavit pomocí telemetrických ovladačů (Mx1) hranici minimálního tlaku pro indikaci. Na obrázku níže je minimální hranice tlaku nastavena na 200.0 kPa (2 bary). Pokud tlak v systému klesne pod tuto úroveň, tak telemetrický spínač Mx1 „sepne“.

img

 

 

Ve vysílači DC/DS v logických spínačích (L1) vybereme ovladač 1 a přiřadíme mu výše vytvořený telemetrický ovladač Mx1. Pro ovladač 2 zvolíme manuální přepínač, kterým chceme ovládat zavírání/otvírání podvozku (Sf), pokud je v pneumatickém systému dostatečný tlak (více než 2 bary). Jako podmínku tohoto logického spínače zvolíme funkci OR.

img

 

 

Nyní již tento vytvořený logický spínač (L1) přiřadíme příslušné funkci (Podvozek).

img

 

Nyní nám bude pneumatický podvozek pracovat následovně. Pokud je v zásobníku tlak vyšší než 2 bary, můžete otvírání a zavírání podvozku provádět vámi zvoleným přepínačem (Sf). Pokud tlak ze systému unikne nebo jsme již častým otevíráním/zavíráním tlak „vypotřebovali“, logický spínač s využitím telemetrického ovladače podvozek automaticky otevře.