Názvy přepínačů jsou použity z palcového vysílače DS v módu 1.
 
img
 

 

 

 

Logika spínání je následující. Dvoupolohovým přepínačem SC primárně určujeme zda chceme „motor“ povolit nebo zakázat. Pokud je přepínač SC v pozici zap. můžeme funkci aktivovat „mžikovým“ spínačem SG a to tak, že jej musíme držet v pozici zap. déle než 1s.

Pokud chceme „motor“ deaktivovat, tak přepínač SC musí být v pozici vyp. a páka plynu v pozici „staženo“. Pro plyn jsme stanovili rozhodovací úroveň -80%.

 

Pro kompletní nastavení nám postačí tři logické spínače (L1, L2, L3). Celé nastavení vidíte na obrázku níže.

 

 
img