1. Vytvořte letový režim Přistání, který bude aktivován některým přepínačem a bude u něj dostatečně dlouhá doba náběhu (parametr Zpoždění). Režim Přistání následně aktivujte.

    img
  2.  V menu Jemné ladění – Butterfly nastavte mód funkce „S“ (separátní pro každý letový režim) a jako ovladač zvolte logický ovladač Log. MAX (je speciální v tom, že je vždy aktivní). Ovladač pro funkci Butterfly bude přiřazen pouze v letovém režimu Přistání, v ostatních bude vyplněno prázdné pole.

    img img
  3. Nastavení křidélek/klapek editujte parametr „Vztlaky“ tak, aby se vytvořila dostatečná výchylka klapek. Další parametry editujte podle doporučení výrobce modelu či vlastních zkušeností.

    img