img img

 

 

 

 

 

 

Odšroubujte zadní kryt vysílače a odpojte napájecí akumulátor.

 

img
 

 

 

 

 

 

 

Odšroubujte horní část páky (s vroubkováním) proti směru hodinových ručiček. Vodiče nového přepínače/tlačítka/potenciometru postupně prostrčte otvorem páky křížového ovladače. Po instalaci páky s přepínačem/tlačítkem/potenciometrem je možné výškově nastavovat páku kniplu, pouze s uvolněným zajišťovacím šroubem. Jinak by mohlo dojít k ukroucení vodičů.

 
img
 

 

 

 

 

 

 

Desku TX-MSW s rozšiřujícími vstupy pro vysílač zasuňte do červených konektorů na PCB vysílače. Tento modul TX-MSW je určen pro vysílače DS-12, DS/DC-16 II a DS/DC-24. Kabel s konektorem vedoucí z desky TX-MSW připojte do PPM konektru na DPS vysílače. Vodiče nového přepínače/tlačítka/potenciometru provlečte otvorem desky TX-MSW a zapájejte je na vyznačené pájecí plošky podle barevného značení. Vodiče by měly v pohyblivé části ovladače mít dostatečnou rezervu, aby se nedotýkaly pohyblivých části a nebyly namáhané ohybem.

 

img img

 

 

 

 

 

 

 

Připojte napájecí Li-Ion baterii a přišroubujte zadní kryt vysílače. Veškeré přepínače/tlačítka/potenciometry připojené pomocí rozšiřujícího modulu TX-MSW je možné nalézt a použít jako vstupu PPM.

 

img
img