Postup 1
1.    připojte párovací propojku do vstupu přijímače Ext.
2.    připojte napájecí napětí k přijímači
3.    zapněte vysílač


Postup 2
1.    připojte párovací propojku do vstupu přijímače Ext.
2.    připojte napájecí napětí k přijímači
3.    v menu vysílače aktivujte povel pro párování (hlavní menu/pokročilá nastavení/bezdrát. modul/párování TX modulu = musíte stisknout 3D tlačítko, i když symbol "přesýpacích hodin" je aktivní, je důležité tento proces ve vysílači restartovat)


Postup 3
1.    připojte JetiBox do vstupu přijímače Ext.
2.    připojte napájecí napětí k přijímači a aktivujte párovací proces pomocí JetiBoxu. Při spuštění párovacího procesu pomocí Jetiboxu se na LCD zobrazí časový odpočet (60s). Tímto způsobem se dá jasně identifikovat aktivace průběhu párovacího procesu v přijímači.
3.    v menu vysílače aktivujte povel pro párování (hlavní menu/pokročilá nastavení/bezdrát. modul/párování TX modulu = musíte stisknout 3D tlačítko, i když symbol "přesýpacích hodin" je aktivní, je důležité tento proces ve vysílači restartovat)

 

 

Všechny tři postupy jsou znázorněny na následujícím videu.
 
img