V nastavení vysílače „hlasový výstup“ pod položkou „telemetrie“ si můžete zvolit dva různé přepínače. Na obrázku níže jsme zvolili přepínač Sc pro opakovaná hlášení a přepínač Sg pro okamžité hlášení telemetrického údaje. V položce „senzory, proměnné“ jsou dva sloupce s načtenými telemetrickými údaji ze všech senzorů. Každý sloupec je určen pro daný přepínač Sc (opakuj) nebo Sg (spoušť). Pokud aktivujeme přepínač Sc, vysílač nám bude v časovém intervalu 30s opakovaně hlásit námi zvolené telemetrické údaje. Pokud aktivujeme přepínač Sg, vysílač nám okamžitě ohlásí telemetrické údaje zvolené ve sloupci „spoušť“.

Pro dané telemetrické údaje je možné zvolit jejich vzájemné pořadí (priorita) během hlášení. Pokud si prioritu nezvolíme, systém vysílače je bude hlásit zvolené údaje „shora dolů“.

 

 
img