Nejprve spárujte oba dva REX přijímače s vysílačem JETI DC/DS v módu „Double path“.

V primárním přijímači (A) ponechejte servo výstupy v základním nastavení. V „alternativní konfiguraci pinů“ nastavte pin E1 na EX Bus (výstup)a pin E2 na EX Bus vstup/záloha. Identické nastavení pinů E1 a E2 použijte i v sekundárním přijímači (B). Takto budete mít na obou REX přijímačích nastaven E1 na výstup a E2 na vstup (EX Bus).

 

img img

 

 

 
V sekundárním přijímači (B) nastavte výstupy přijímače („mapování kanálů“).
 
img
 
 
 
 
 

Pokud pro vzájemnou zálohu dvou REX12 přijímačů využijeme vstupy/výstupy E1 a E2, zůstane nám 22 servo výstupů.

 

img
 

 

Toto zapojení je samozřejmě velmi specifické a při potřebě více než 12 servo výstupů doporučujeme využít naše Central Boxy 210/220 a 400.