Jemné doladění všech důležitých výchylek pomocí jednoho zvoleného proporcionálního ovladače je možné přímo v nastavení Butterfly v sekci Jemné ladění. Hodnoty, které zde nastavíte, jsou přičteny nebo odečteny k odpovídajícím parametrům v ostatních obrazovkách nabídky Butterfly. Způsob, jak zadané konstanty ovlivňují výchylky serv, závisí na pozici hlavního ovladače funkce Butterfly a také na výchylce ovladače specifikovaného v nabídce Ladění Butterfly. Funkce Ladění nesmí být využívána samostatně bez nastavení základních parametrů výchylky křidélek/výškovky.

 

img img

 

 

Tlačítko „F3 Použij” funguje obdobně jako v nabídce Diferenciace křidélek. Pokud toto tlačítko stisknete, všechny hodnoty specifikované v menu Ladění Butterfly jsou napevno překopírovány do adekvátních položek v Nastavení křidélek/klapek/výškovky. Poté jsou všechny hodnoty zde v obrazovce ladění nastaveny na výchozí nulu, takže ovladač pro jemné doladění již nebude mít žádnou účinnost.

 

f3k