img

 

Po registraci a zaplacení tohoto FW rozšíření Vám bude zaslán na Váš email aktivační soubor „Act-XXXXXXXXXX.bin“. Připojte Váš vysílač DC/DS k PC a přesuňte aktivační soubor přímo do hlavní slořky SD karty vysílače. Soubor nesmí být vložen do žádné jiné složky ani podsložky ve vysílači.


img

Zapněte přijímač ASSIST a poté vysílač DC/DS (jděte do menu Model - Připojená zařízení). V průběhu aktivace nesmí být připojen žádný senzor k přijímači. Pokud jste aktivační soubor .BIN přesunuli správně, tak Vás vysílač po zapnutí automaticky vyzve k aktivaci přijímače. Tato aktivace probíhá bezdrátově mezi vysílačem a přijímačem, je tedy důležité zabezpečit spolehlivé napájení přijímače.

img
img
img