1. Propojte kabelem jack-jack dva vysílače DS-12. Vysílač s nastavením učitel ovládá rc model a druhý vysílač s nastavením žák posílá výchylky křížových ovladačů přes kabel jack-jack.
    img


  2. Ve vysílači, který je nastaven jako žák, jděte do menu Systém-Konfigurace a nastavte položku "Konektor PPM Jack" na PPM8 Pozitivní. Ve vysílači v menu Pokročilá nastavení-Bezdrát. Modul/Učitel-Žák můžete přepnout vysílač do režimu Žák (tento krok není nutný, pokud máte vytvořený a uložený model ve vysílači speciálně pro tento účel).
    img


  3. Ve vysílači, který je nastaven jako učitel, jděte do menu Systém-Konfigurace a nastavte položku "Vstup PPM". Ve vysílači c menu Pokročilá nastavení-Bezdrát. Modul/Učitel-Žák vysílač přepněte do režimu Učitel (PPM vstup). Po zvolení této položky se Vám v přehledu v dolní části obrazovky objeví kanály přicházející od studenta přes kabelové propojení PPM.
    img


  4. Přiřaďte spínač Učitel-Žák a můžete létat.