Zvukové nahrávky byly přejaty od našeho zákazníka a byly zde s jeho dovolením zveřejněny. Soubory, které si stahujete, jsou osvobozeny od autorských práv. Zvukové nahrávky je dovoleno použít pro všechny soukromé i komerční projekty kromě reklamy veřejně vysílané v televizi či rádiu (při nutnosti tohoto použití prosím kontaktujte autory). 

Kolektiv autorů: (www.mklany.estranky.cz), e-mail (mklany@seznam.cz). Soubory poskytl pan Pavel Sláma. Děkujeme.