Nové vlastnosti verze 5.03:

 1. Podpora DC-16 II.
 2. Přidány nejnovější definice zařízení – Central Box 210, 220.
 3. Přepracována nabídka Logických přepínačů. Přidány nové podmínky a možnost zpoždění:
 • |X| > konstanta, |X| < konstanta, X = konstanta, X ~ konstanta (přibližná rovnost).
 • Podmínka: XOR (právě jeden spínač musí být exkluzivně aktivní).
 • Podmínka: A <=> B (Stavový přepínač – první ovladač aktivuje logický výstup, druhý ovladač jej deaktivuje).
 • Podmínka: A > B, A < B, A = B – porovnává hodnoty obou ovladačů na vstupu mezi sebou.
 • Přidána možnost zpoždění pro aktivaci/deaktivaci spínače s volbou postupného nebo skokového náběhu.


Modifikace verze 5.03:

 1. DC-16: opraven restart v menu alarmů.
 2. Opraveno přiřazení souborů v menu Zvuky proporcionálních ovladačů.
 3. DS-24: opraveno zarovnání os gyroskopu.
 4. Nastavení vibrací pro časovač je nyní uloženo korektně (Vibrace ano/ne v menu nastavení časovače).
 5. Jestliže je časovač zvolen jako vstupní ovladač, deaktivuje se vstupní hystereze.

 

Nové vlastnosti verze 5.02:

 1. Podpora DS-12.
 2. Přidány nejnovější definice zařízení.
 3. Přidána kontextová nápověda a kompletní strukturovaný manual, který je dostupný přes menu Aplikace – Nápověda. Byla aktualizována funkce tlačítka Menu:
  • Krátký stisk: Spouští kontextovou nápovědu, když je dostupná.
  • Dlouhý stisk: Vrátí Vás na hlavní obrazovku.
 4. Přidán Prohlížeč souborů do menu Aplikace.
 5. Přidány nové knihovny a funkce pro Lua aplikace – viz Lua API reference 1.5. Optimalizováno běhové prostředí Lua pro ryychlejší správu paměti.
 6. Přidána automatická konverze vstupů/ovladačů, jestliže kopírujete soubory modelů mezi různými vysílači.
 7. Přepracován dialog pro výběr ovládacích vstupů. Nyní Vám umožní přiřadit dodatečné vstupy jako kanály, výstupy funkcí, letové režimy, časovače apod. Nyní je možné zvolit libovolnou rozhodovací úroveň pro vyhodnocení stavu zapnuto/vypnuto u proporcionálních ovladačů.
 8. Přidán režim učitel/žák přes kabel PPM Jack.

 

Modifikace verze 5.02:

 1. Výchozí chování po připojení sluchátek či externího mikrofonu může být změněno z režimu “Vždy dotázat” na “Použít interní mikrofon” či “Použít externí mikrofon” (Systém – Konfigurace).
 2. Opraveno čtení posledního sektoru z SD karty.
 3. DC/DS-24: Maximální počet položek v profilu časovače (TimerB1.jsn, TimerB2.jsn, TimerV.jsn,) byl zvýšen z 30 na 80.
 4. Jestliže je detekován neregistrovaný přijímač a ten je uživatelem odmítnut, vysílač automaticky přejde do dialogu pro výběr modelu.
 5. DC/DS-24,DS-12: Snímky obrazovky jsou nyní ukládány ve formátu PNG. Cílová cesta k výslednému souboru je zobrazena po jeho vygenerování.
 6. Lua bajtkód (soubory *.LC) je nyní přenositelný mezi systémem Linux/OSX a vysílačem.
 7. V editaci časovače nyní můžete povolit nebo zakázat oznámení pomocí hlasu nebo vibrací (pokud jsou oba dostupné v profile časovače).

 

Před každou aktualizací si prosím vždy přečtěte přiložený dokument ReleaseNotes. V něm jsou aktuální informace k dané verzi firmwaru.

 

 

Dostupné volby:

Standard  

Standardní firmware pro vysílače DC/DS-14 a DC/DS-16. Obsahuje všechny funkce známé z těchto vysílačů, až na rozšíření Lua.     

 

Lua

logolua

Alternativa určená pro pokročilé uživatele. Obsahuje všechny funkce standardní verze a navíc přináší možnosti psaní vlastních aplikací v jazyce Lua, a to pro všechny vysílače JETI model.  

Lua aplikace mohou být jednoduše spravovány pomocí programu JETI Studio 1.1. 

Jediná možnost pro DS-12 a DC/DS-24

 

 

 

 


Postup aktualizace firmwaru verze 5.03 přes JETI Studio

 1. Stáhněte si, případně aktualizujte program JETI Studio na nejnovější verzi.

 2. Připojte vysílač přes USB k PC a potvrďte navázání komunikace s PC v režimu přenosného média.

 3. Otevřete okno Device Explorer v JETI Studiu a vyčkejte, dokud se v něm vysílač neobjeví. Po dvojtém kliknutí na vysílač si v nabídce zvolte aktualizaci vysílače.

 4. Projděte průvodcem krok za krokem a jakmile je přenos souborů dokončen, odpojte vysílač.

 5. Vypněte vysílač a znovu jej zapněte. Po zapnutí se automaticky aktualizuje jeho firmware.

 

Jestliže budete z jakéhokoli důvodu potřebovat instalovat některou starší verzi, ty jsou dostupné zde: