Ve vysílači DC/DS si vytvořte funkci pro nastavení výchozího bodu MGPS a tuto funkci přiřaďte k Vámi zvolenému kanálu v přijímači (na obrázku kanál 8). 

 

img img

 

K přijímači připojte červený JR konektor z MGPS pro nastavení výchozí pozice do Vámi definovaného kanálu (v příkladu kanál 8) a telemetrický černý JR konektor připojte do vstupu přijímače Ext. Ve vysílači přejděte do emulátoru Jetiboxu (menu Aplikace - Jetibox) a v položce <Mx> naleznete kompletní možnosti nastavení MGPS senzoru. V hlavním nastavení MGPS nalistujte položku SETTING (nastavení) / Set Origin By (nastavení počátku). Tuto hodnotu změňte na „Impulzní vstup“

 

img

 

Po tomto úplném nastavením bude MGPS detekovat impulzy na vámi zvoleném kanálu v přijímači a bude tak možné MGPS nastavit výchozí bod pro měření. Po přepnutí přepínače na vysílači DC/DS, který jste přiřadili funkci pro nastavení počátku (origin) se Vám na displeji vysílače zobrazí hlášení „Alarm: O“, což informuje o nastavení O=origin (výchozí bod).

 

img