1. Zapňete JETIBOX profi.
  2. JETIBOX profi přepněte do režimu Telemetry (položku v menu SET-UP / DUPLEX / JETIbox mode změňte na Telemet). Produkty pro americký trh lze provozovat pouze v tomto režimu a režimu Monitor.
  3. Přijímač, resp. satelit nastavte do režimu Telemetry pomocí standardního JETIBOXu nebo JETIBOXu profi. V menu Main Setting / Rx Mode listujte až na položku Telemetry.  Přijímač vypněte.
  4. Spusťte párování na JETIBOXu profi (SET-UP / DUPLEX / Binding / Start).
  5. Zapněte přijímač. JETIBOX profi automaticky detekuje připojený přijímač a událost indikuje zvukovým signálem.

Přijímač v režimu Telemetry je možné provozovat s neomezeně mnoho JETIBOXy profi, které budou zobrazovat telemetrii.