„Výzkum a vývoj technologií a zařízení v aplikacích do modelářské elektroniky“

Popis projektu / operace:

Předmětem realizovaného projektu je na základě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout nových znalostí a jejich následné aplikace do vývoje zcela nových modelářských zařízení a do inovovaných funkcí, technických parametrů a vlastností stávajících zařízení (RC vysílače vč. systému dezdrátového přenosu dat, stabilizační systémy, specializovaná modelářská serva, management serv, regulátory otáček motorů, různé typy senzorů, spínačů).

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem je na základě nových a měnících se požadavků trhu navrhnout novou a inovovanou modelářskou elektroniku nejvyšší kvality a to z pozice lídra trhu.  Očekávané výsledky VaV v projektu: 6 prototypů modelářské elektroniky a obslužný software.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Evropský fond 

 

 

 

Projekt:

Inovace sortimentu výroby modelářské elektroniky

(druh projektu: pořízení investičního majetku – technologie, dostavba objektu;

program OPPI INOVACE)

(místo realizace: Lomená 1530, 742 58 Příbor; rok ukončení: 2014) 

společnosti JETI model s.r.o.

realizován za finanční podpory

EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY
 

  

Region