Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK INOVACE:

„Inovace RC vysílačů a přijímačů pro dálkové ovládání modelů“

Popis projektu / operace:

Předmětem projektu je zavedení do sériové výroby a na trh zásadním způsobem inovovanou řadu RC vysílačů a přijímačů vč. inovace bezdrátového přenosového systému. Podstatou inovace je zejména zásadní zvýšení dosahu a spolehlivosti dálkového řízení modelů (unikátní inovací systému přenosu digitálních dat), navržení nové konstrukce vysílače a integrace nových funkcí a hardwarových komponent.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem realizace předkládaného projektu je posílení konkurenceschopnosti žadatele JETI model s.r.o. prostřednictvím rozšíření produkce v oblasti výroby modelářské elektroniky.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.Evropský fond  

 

 

 

 

 

Zajištění povinné publicity k projektu realizovaného za podpory OP PIK APLIKACE:

„Výzkum a vývoj high-tech modelářské elektroniky“

Popis projektu / operace:

Předmětem předkládaného projektu je na základě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout nových znalostí a jejich následné aplikace do inovovaných funkcí, technických parametrů a vlastností modelářské elektroniky.

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem je na základě nových a měnících se požadavků trhu navrhnout inovovanou modelářskou elektroniku nejvyšší kvality a to z pozice lídra trhu.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Evropský fond 

 

 

 

 

„Výzkum a vývoj technologií a zařízení v aplikacích do modelářské elektroniky“

Popis projektu / operace:

Předmětem realizovaného projektu je na základě průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout nových znalostí a jejich následné aplikace do vývoje zcela nových modelářských zařízení a do inovovaných funkcí, technických parametrů a vlastností stávajících zařízení (RC vysílače vč. systému dezdrátového přenosu dat, stabilizační systémy, specializovaná modelářská serva, management serv, regulátory otáček motorů, různé typy senzorů, spínačů).

Hlavní cíl projektu / operace:

Cílem je na základě nových a měnících se požadavků trhu navrhnout novou a inovovanou modelářskou elektroniku nejvyšší kvality a to z pozice lídra trhu.  Očekávané výsledky VaV v projektu: 6 prototypů modelářské elektroniky a obslužný software.

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.

 

Evropský fond 

 

 

 

 

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců JETI model s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004736), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 15.3.2017 do 14.3.2019.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet plánovaných osob, které se do projektu zapojí: 16 našich zaměstnanců.