Aktualizace vysílače

 1. Připojte vysílač přes USB k PC a na vysílači potvrďte navázání komunikace s PC.

 2. Stáhněte si aktualizaci pro Váš typ vysílače (min. FW 4.27). Aktualizace pro DC-24, DC/DS-16 a DC/DS-14 jsou v samostatných souborech. Soubor aktualizace je společný pro všechny jazykové mutace, obsahuje všechny systémové audiosoubory. Do dočasného adresáře rozbalte obsah staženého souboru s aktualizací.

 3. Na PC otevřete diskový oddíl vysílače a do kořenového adresáře nakopírujte všechny soubory z Vaší dočasné složky. Je třeba přepsat stávající soubory (doporučujeme přepsat veškeré soubory ve složce DEVICES).

 4. Vypněte vysílač (vysílač se Vás dotáže na aktualizaci) a znovu jej zapněte. Po zapnutí se aktualizuje firmware vysílače.

  


Další možnost aktualizace vysílače je pomocí JETI Studia: Po spuštění JETI Studia (min. v 1.1.0) připojte Váš vysílač přes USB k PC a na vysílači potvrďte navázání komunikace s PC. JETI Studio automaticky detekuje připojený vysílač, který naleznete v okně PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ (DEVICE EXPLORER). Dvojitým kliknutím tlačítkem myši spustíte  PRŮVODCE JETI VYSÍLAČEM. Vyberte položku AKTUALIZACE VYSÍLAČE  a postupujte dle průvodce aktualizací. Průvodce Vám nabídne správný soubor pro aktualizaci Vašeho vysílače.

 

JETI Studio: Aktualizace vysílače JETI Studio: Aktualizace vysílače

 

 

Aktualizace přijímače (řada REX) a jeho požadované nastavení

 1. Připojte USB adaptér do USB portu počítače (nepřipojujte k USB adaptéru zatím žádné zařízení).
 2. Nainstalujte ovladače USB adaptéru, který naleznete na internetových stránkách  www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. V novějších verzích operačního systému se ovladače nainstalují a stáhnou z internetu automaticky.
 3. Stáhněte si software pro aktualizaci přijímače řady REX z internetových stránek www.jetimodel.com. Minimální potřebná verze pro podporu telemetrie DITEX je v1.10 (Duplex REX V1.10).
 4. Spusťte program pro aktualizaci.
 5. Připojte přijímač REX pomocí vstupu Ext. k USB adaptéru. Program identifikuje připojené zařízení a automaticky provede aktualizaci. Po oznámení, že se aktualizace úspěšně provedla, můžete zařízení odpojit a začít jej normálně používat. 

 

Další možnost aktualizace přijímače je pomocí JETI Studia: Po spuštění JETI Studia připojte přijímač REX pomocí vstupu Ext. k USB adaptéru. Dále pokračujte NÁSTROJE / AKTUALIZACE ZAŘÍZENÍ (zvolte PORT s připojeným USB adaptér). JETI Studio automaticky detekuje připojené zařízení a vybere správný soubor pro aktualizaci. Zobrazení aktualizace znázorňují následující obrazovky.

 

Aktualizace pčijímače Aktualizace přijímače

 Požadované nastavení v přijímači: Ve Vašem vysílači MENU / MODEL / PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ se připojte k přijímači a v nastavení ALTERNATIVNÍ KONFIGURACE PINŮ pro daný servo výstup zvolte telemetrii DITEX. Tímto přijímači stanovíte, na kterých výstupech má číst telemetrická data DITEX

 

Nastavení výstupu Nastavení výstupu

 

 

 

Aktualizace serva DITEX a jeho požadované nastavení 

 1. Stáhněte a nainstalujte program DITEX Manager ze stránek www.ditex-servo.com
 2. Po spuštění DITEX Manager připojte servo pomocí JETI USB adaptéru k PC. 
 3. Program automaticky detekuje servo a vyzve Vás k dostupné aktualizac. Minimální požadovaná verze FW v1.17.
 4. V nastavení DITEX Manager / TELEMETRY povolte zasílání telemetrických dat přijímači a zvolte Typ 2.

 

DITEX Manager: Aktualizace serv

 

 

DITEX Manager: Nastavení telemetrie

 

 

 

Nastavení vysílače: Finální krok

V menu Časovače/Senzory – Telemetrie serv se zobrazují telemetrické hodnoty ze serv, které se mohou chovat jako standardní telemetrie ze senzorů. Ve výchozím stavu je tento seznam prázdný a je na každém uživateli, aby si zvolil své telemetrické údaje podle vlastního zájmu. 

 

 09 10 

 

Nyní můžete použít výslednou telemetrickou proměnnou např. pro hlasový výstup, alarmy na vysílači, telemetrické ovladače a také pro zobrazení na hlavní obrazovce.

 

Telemetrie serv DITEX obsahuje dodatečné informace o stavu vlastního zařízení. Jestliže je libovolný parametr mimo rozsah pracovní oblasti serva, vysílač ohlásí alarm s informací o zařízení a jeho stavu. Alarmy (např. vysoké napětí, nízké napětí, nadproud, vysoká teplota) mohou být nastaveny pomocí PC programu DITEX Manager. 

 

 

11 12