1. Ujistěte se, že v přijímačích je nastaven režim Normal (výchozí z výroby).
  2. Poznačte si, který přijímač bude první a který druhý pro usnadnění pozdější identifikace. Přijímače nechte vypnuté.
  3. Zapněte vysílač s vytvořeným modelem, v nabídce Pokročilá nastavení – Bezdrátový modul/Učitel-Žák nastavte mód Double Path.
  4. Zasuňte propojku BIND PLUG do výstupu EXT prvního přijímače. Přijímač zapněte. Nyní přijímač očekává sekvenci pro spárování (pokud máte verzi Rx firmware 3.11 a novější, je tato doba omezena max. na 60s).
  5. Ve vysílači stiskněte 3D kolečko nad příkazem „Párovat primární Tx modul“. V okamžiku, kdy je přijímač nalezen, zobrazí se dotaz pro potvrzení – nyní stiskněte tlačítko OK. Přijímač vypněte a vyjměte párovací propojku.
  6. Zasuňte propojku BIND PLUG do výstupu EXT druhého přijímače. Přijímač zapněte.
  7. Ve vysílači stiskněte 3D kolečko nad příkazem „Párovat sekundární Tx modul“. V okamžiku, kdy je přijímač nalezen, zobrazí se dotaz pro potvrzení – nyní stiskněte tlačítko OK. Vyjměte párovací propojku.
  8. Zapněte oba přijímače. Spojení by se mělo okamžitě navázat, posléze se povolí ovládání serv.
  9. Nyní můžete upřesnit režim Double Path tak, aby vysílač korektně reagoval na výpadek některého přijímače.