Hlavní smyčka v programu

Hlavní smyčka se provádí opakovaně v závislosti na vysílací frekvenci. Periodu hlavní smyčky lze nastavit v menu Systém>Konfigurace buď na 50Hz, nebo 100Hz (doporučeno). Z hlavní smyčky jsou volány vždy konkrétní podporgramy (viz níže).

 

Prechodovka-cz-Hlavni

 

Aktualizace výstupu letových funkcí

Tato procedura se volá pro každou letovou funkci zvlášť. Zpracovává vstupy ovladačů, provádí korekce podle nastavených křivek, exponenciál a dvojích výchylek. Jednotlivé kroky této procedury mohou být globální pro všechny letové režimy, nebo specifické pro každý letový režim zvlášť.

 

Prechodovka-cz-funkce

 

Aktualizace výstupu mixů

Procedura je aplikována pro každý mix zvlášť. Mix bere na vstupu aktuální hodnotu zdrojové funkce a stav přiřazeného aktivačního ovladače.

 

Prechodovka-cz-mix

 

Finální aktualizace výstupů serv

Tato procedura se aplikuje ve finále pro každé servo po provedení všech výše uvedených operací. Na vstupu procedury jsou k hodnotě příslušné funkce přičteny výsledné hodnoty odpovídajících mixů (volných i specifických - butterfly či delta/motýlek). Výsledná pozice serva je přímo předána přijímači.

 

Prechodovka-cz-serva