Představovaný mechanismus je zástupcem jednodušších výklopných systémů používaných v menších elektrovětroních. Skládá se z motoru upevněného na výklopném rameni a servomechanismu ovládajícího samotné vyklápění. Dvířka jsou na pružině a zavírají se automaticky.

Specifikem pro tento systém sklápění je, že v regulátoru není nastavena brzda motoru a vrtule se zastavuje brzdicím kolíčkem při sklopení o cca 10°. Tímto je zaručeno jak jemné zastavení vrtule, tak i dodržení správné polohy pro zasunutí do trupu.

 

img img

 

 

 

Postup nastavení vysílače je následující:

- Z funkcí vysílače využijeme jeden sekvencer a jeden logický spínač.

 

img

 

V nabídce Pokročilá nastavení » Sekvencer aktivujeme sekvencer Q1. Tento sekvencer je řízen dvoupolohovým spínačem Sc. Na obrázku vlevo je znázorněna křivka vyklápění, která trvá cca 3 sekundy. V čase 0 sekund je vložen kontrolní bod s hodnotou -100% (pylon zasunut), v čase 3s je naopak vložen kontrolní bod s hodnotou +100% (pylon plně vysunut). Mezi těmito hodnotami probíhá plynulý přechod.

Nyní se přesuneme na obrazovku Pokročilé.

img

 

V detailu sekvenceru nastavíme jeho název (kolonka Popis), ten může být libovolný. Dále zvolíme typ trasy jako Asymetrická (tzn. je možné mít dva nezávislé průběhy pro cestu tam a zpět) a povolíme Vždy dokončit sekvenci

Vrátíme se zpět k editaci sekvenceru.

img

 

Nyní nastavíme zpáteční trasu sekvenceru, jež se aktivuje po rozepnutí spínače Sc. V čase 0,5s se plynule přejde z plně vysunutého pylonu na hodnotu cca +70%, což znamená jeho mírné sklopení tak, aby se aktivoval brzdicí kolíček a pomalu zastavil motor. Během cca 2-3 sekund musí být motor zastaven - po této době se pylon sklopí úplně do trupu (na obrázku v čase 3,7s je hodnota -100%).

img

 

Vytvoříme logický spínač L1, jenž pojmenujeme např. Motor. Tento log. spínač nám bude blokovat funkci plynu v okamžiku, kdy začne sklápění pylonu. Plyn bude povolen až v okamžiku, kdy bude pylon opět plně vysunut.

- Jako Ovladač 1 zvolte námi vytvořený sekvencer Q1, kde je nastaveno proporcionální vyhodnocování (tlačítko Prop. při výběru ovladače) a jako podmínka je "X>96".

- Jako Ovladač 2 zvolte páku plynu (P2), kde je taktéž zvoleno proporcionální vyhodnocování a jako výstup je brán lineární průběh (Lin).

Funkce: Jestliže je Q1 plně vysunut, je splněna podmínka Ovladače 1. Jako výstup logického spínače je pak brána hodnota páky P2. V okamžiku, kdy dojde ke sklápění pylonu (hodnota sekvenceru Q1 klesne pod 96%), jako výstup log. spínače je brána konstantní hodnota -100%, tzn. motor je zablokován a neroztočí se.

img

 

Vytvořený logický spínač přiřadíme funkci motoru.

Pro ovládání pylonu byla vytvořena nová uživatelská funkce "Pylon", jíž nyní přiřadíme námi vytvořený sekvencer Q1.

Funkci Pylon dáme na některý kanál ve vysílači a vyzkoušíme funkčnost spolu se servy.

 

 

Ke stažení

Model: Glider-Pylon - Příklad konfigurace modelu