Časovače

Pro každou soutěžní úlohu je vhodné mít zvláštní časovač, který bude hlásit odpočet do konce. V nabídce Časovače/Senzory – Časovače vytvořte nový časovač s názvem „Vzdalenost“ – ten pak bude nastaven na 4 minuty a bude hlasově signalizován. Spínačem Sg je zajištěna jeho aktivace.

Druhý časovač vytvoříte obdobně – tento má název „Termika“ a je nastaven na hlasový odpočet deseti minut. 

Každý z těchto časovačů bude používán vždy pro odměření konkrétní soutěžní úlohy.

img img

 

 

Telemetrie, zobrazení informací na hlavní obrazovce

Konfigurace údajů zobrazených na hlavní obrazovce se provádí v nabídce Časovače/senzory – Údaje na hlavní obrazovce. Je možné vybírat z mnoha parametrů (viz obrázek), a pokud si necháte zobrazit více informací, než se vejde na jednu obrazovku displeje, bude vám umožněno mezi jednotlivými obrazovkami přepínat (tlačítka F2 a F3 na hlavní obrazovce). Nastavením parametru „Zvětšit“ se zdvojnásobí plocha obsazená daným telemetrickým panelem.

img img

V nabídce Časovače/senzory - Detaily hlavní obrazovky lze nakonec přiřadit libovolný (např. třípolohový) přepínač, jímž se budete pohodlně posunovat mezi jednotlivými telemetrickými obrazovkami.

 

 

Všechny články Nastavení modelu F3B

  1. Nastavení modelu F3B, 1. část: Založení modelu
  2. Nastavení modelu F3B, 2. část: Letové režimy
  3. Nastavení modelu F3B, 3. část: Mixy
  4. Nastavení modelu F3B, 4. část: Časovače a telemetrie