Mixy

Vysílače DC-16 a DS-16 nemají přednastavené nabídky pro některé specifické vlastnosti modelů, avšak nabízejí bohaté možnosti mixování, kdy je možné vytvořit až 20 nezávislých mixů, u každého měnit parametry v jednotlivých letových režimech a navíc lze ovládat zisk mixů proporcionálně pomocí libovolných přiřazených ovladačů. Zde si představíme základní mixy použité pro řízení bezmotorového modelu.

1)      Spřažení křidélek a směrovky – slouží pro hladký výkluz ze zatáčky a používá se převážně v termickém létání. Vytvořte nový mix z funkce křidélek do funkce směrovky. Mix můžete podle uvážení nastavit tak, aby byl aktivní pouze v letovém režimu Termika – nastavte působnost mixu na (S)eparátní a dále zvolte nenulovou hlavní hodnotu pouze v režimu Termika (viz obrázek). Tímto bude mix v ostatních režimech neaktivní.


img
img

 

 

2)      Snap Flap – mix výškovky do křidélek a klapek. Tento mix se používá v rychlém letu pro dosažení velmi utažených zatáček. Odtoková plocha se pohybuje směrem dolů adekvátně s pohybem výškovky nahoru. Křídlo tak může vyvinout vyšší vztlak a zatáčka je potom utažená s minimální ztrátou rychlosti. Ve vysílači je potřeba vytvořit dva mixy (Výškovka -> Křidélka a Výškovka -> Vztlaky), oba mixy budou aktivní pouze v letovém režimu Rychlost. U těchto mixů je možné nastavit křivku typu „X<0“ tak, aby se odtoková plocha nepohybovala směrem nahoru při potlačení výškovky (je vyžadováno pouze zvýšení vztlaku při utahované zatáčce).

img img

 

 

3)      Mix křidélek do klapek. Jestliže chcete, aby se při řízení křidélky pohybovala synchronně celá odtoková plocha, je třeba vytvořit volný mix z křidélek do klapek. Zde rovněž můžete nastavit jednoduchou tříbodovou křivku, která bude mít význam diferenciace mixovaných klapek (viz obrázek).

img img

 

 

4)      Plynulé nastavování odtokových ploch. Jestliže chcete proporcionálně nastavovat zakřivení odtokové plochy za letu, je potřeba vytvořit dva mixy z doplňkové funkce P6, kterou jste si vytvořili při zakládání modelu. Jedná se o mixy P6 -> Křidélka a P6 -> Vztlaky. Nastavení mixu může být (S)eparátní zvlášť pro každý letový režim. Funkci P6 je přiřazen ovladač stejného názvu, takže ve výsledku při pootočení ovladače P6 se pohnou křidélka s klapkami synchronně tímtéž směrem.

img

 

 

Všechny články Nastavení modelu F3B

  1. Nastavení modelu F3B, 1. část: Založení modelu
  2. Nastavení modelu F3B, 2. část: Letové režimy
  3. Nastavení modelu F3B, 3. část: Mixy
  4. Nastavení modelu F3B, 4. část: Časovače a telemetrie