Letové režimy

Let rezimy

 

 

V předchozí části jste vytvořili základní konfiguraci modelu a lze předpokládat, že výchylky serv jsou dostatečné a se správným směrem. Správa letových režimů se nachází pod položkou Jemné ladění/let. režimy – Letové režimy. Zde si můžete vytvořit několik letových režimů podle svých zvyklostí, avšak lze i ponechat pouze ten výchozí. Na obrázku se nachází celkem 5 režimů, které jsou vytvořeny vždy podle dané úlohy či etapy letu. Jako aktivační spínače letových režimů byly pro ukázku zvoleny Si a Sa, oba třípolohové. Při přepínání režimů se využívá priorit, přičemž Pristani a Start je mají nejvyšší. Pozici přepínače Sa nastaví pilot před letem, čímž určí požadovanou konfiguraci pro let v dané soutěžní úloze (termika, vzdálenost či rychlost). Přepínačem Si se následně volí etapa letu (start, přistání a úloha zvolená přepínačem Sa). Všimněte si, že u každého režimu je nastaveno určité zpoždění – je tím docíleno hladkého přecházení mezi fázemi. Letový režim Termika je pouze jinak pojmenovaný výchozí režim.

trimy

 

 

Pro trimování výškového kormidla lze využít standardních trimovacích tlačítek, avšak trim lze přiřadit i na libovolný třípolohový (ideálně centrovaný) přepínač – viz obrázek. Aktivní jsou zde pouze trimy výškového kormidla a křidélek – jednak se jedná o přesný celokompozitový model bez zkroucení, navíc se u motýlkových ocasních ploch často nepředpokládá trimování směrového kormidla.
Trim křidélek je globální pro všechny letové režimy, naproti tomu trim výškovky může v každém režimu nabývat jiné hodnoty (resp. na obrázku je zvolena skupina FA, jež umožňuje mít společné nastavení trimu pro jednu a více letových fází).

Let.Trimy

 

 

Pro každý letový režim můžete nastavit specifické zakřivení odtokové plochy křídla – viz nabídka Trimy letových režimů. Na obrázku jsou funkce křidélek a vztlakových klapek/brzd pro režim Termika nastaveny na prohnutí směrem dolů, naopak výškovka je mírně přitažena nahoru.

DR-Expo

 

 

Dvojité a exponenciální výchylky nastavte podle svých zvyklostí. Opět je možné mít separátní konfiguraci pro každý letový režim.

AilDiff

 

 

Doporučujeme rovněž nastavit určitou míru diferenciace křidélek. Při rychlém letu, kdy jsou křidélka a klapky v neutrální poloze nebo jsou vychýleny spíše směrem nahoru, bývá výhodnější použít menší diferenciaci (resp. 100% výchylky nahoru a 100% výchylky dolů). V pomalém letu a v termice, kdy profil vykazuje vysoký vztlak, bývá hodnota diferenciace obecně vyšší (např. 100% výchylky křidélek nahoru a 50% výchylky dolů). Odladění vhodné hodnoty diferenciace vyžaduje mnoho úsilí, avšak pro usnadnění je možné ji měnit za letu pomocí libovolného proporcionálního ovladače (viz P8 na obrázku). Reálná hodnota diferenciace je zobrazena na obrázku v závorkách.

Butfly1

 

butfly2

 

butfly3

Funkci Butterfly je vhodné aktivovat pouze pro režim Přistání, předejde se tak možnému nechtěnému aktivování této funkce v jiných letových režimech. Jako ovladač funkce bývá často volena páka plynu P2. V Nastavení křidélek/klapek a Nastavení výškovky zadejte požadované výchylky při plně aktivovaných brzdách, u výškovky je možné navíc nastavit několikabodovou křivku kompenzace. Záporná hodnota u křidélek znamená vychýlení nahoru, kladná hodnota u klapek představuje vychýlení dolů.
Odkaz Ladění slouží pro jemné doladění aplikovaných hodnot za letu a funguje obdobně jako u funkce Diferenciace křidélek. V této ukázce však tuto funkčnost nevyužijeme.

 

 

Všechny články Nastavení modelu F3B

  1. Nastavení modelu F3B, 1. část: Založení modelu
  2. Nastavení modelu F3B, 2. část: Letové režimy
  3. Nastavení modelu F3B, 3. část: Mixy
  4. Nastavení modelu F3B, 4. část: Časovače a telemetrie