Založení nového modelu

NewModel

 

 

Při zakládání modelu pomocí nabídky Model – Nový model vyplňte název modelu a jako typ zvolte PLOŠNÍK.

Basic1

 

 

V Základní konfiguraci modelu zvolte požadovaný typ křídla a ocasních ploch tak, jako je vidět na obrázku. Počet motorů, brzd. klapek a podvozkových serv nastavte na 0.

Funkce

 

 

V nabídce Přiřazení funkcí zkontrolujte letové funkce modelu a k nim přiřazené ovladače. U funkce Vztlaky odstraňte přiřazení ovladače. Tato funkce bude ovládána pouze mixy. V této nabídce je možné rovněž vytvořit dodatečné letové funkce, jež budou později s výhodou použity buď pro ovládání doplňkových serv, nebo mohou sloužit jako zdroj mixů pro ostatní funkce.

Serva

 

 

U Přiřazení serv zkontrolujte pořadí kanálů tak, jak se ve výsledku objeví na přijímači. Pamatujte, že serva jsou číslována vždy zleva doprava při pohledu shora na křídlo. Tedy v pořadí vnější levé křidélko, vnitřní levá klapka, vnitřní pravá klapka, vnější pravé křidélko. Na obrázku si můžete rovněž všimnout, že dodatečná funkce P6 nemá přiřazen žádný kanálový výstup a bude sloužit pouze jako zdroj mixů při pozdějším nastavování.

Vytvorit

 

 

Po potvrzení a vytvoření konfigurace můžete nyní zapnout model a spárovat jej s vysílačem.

Kalibrace

 

 

Proveďte nastavení serv tak, jak jste zvyklí. U klapkových serv je většinou nutné posunout střed (subtrim) tak, aby celá odtoková hrana byla v jedné rovině a v neutrálu. Je tedy třeba použít velké hodnoty pro parametr subtrimu.

 

Všechny články Nastavení modelu F3B

  1. Nastavení modelu F3B, 1. část: Založení modelu
  2. Nastavení modelu F3B, 2. část: Letové režimy
  3. Nastavení modelu F3B, 3. část: Mixy
  4. Nastavení modelu F3B, 4. část: Časovače a telemetrie