Schéma zapojení logických spínačů

Schema CZ

Funkce zapojení

  1. Učitelův a studentův vysílač se spárují v bezdrátovém režimu Učitel - žák.
  2. Učitel uvede pákové ovladače do středové polohy a stiskne momentový spínač (Sa v tomto případě). Tímto předá řízení žákovskému vysílači.
  3. V okamžiku, kdy bude učitel chtít opět převzít kontrolu nad modelem, jednoduše pohne ovladačem křidélek nebo výškovky. Takto opět převezme řízení modelu. 
  4. Nyní lze opětovně předat řízení žákovi uvedením ovladačů do středové polohy a stiskem momentového spínače.

 

Nastavení krok za krokem

L1_CZ 1) Spínač L1 je aktivní ve středové pozici ovladače P1 (křidélka).
L2_CZ 2) Spínač L2 je aktivní ve středové pozici ovladače P4 (výškovka).
L3_CZ 3) Aby mohlo být řízení předáno žákovi, musí být ovladače P1 a P4 ve středové pozici. To se provede spojením logických spínačů L1 a L2.
L4_CZ 4) Zapojení zpětné vazby.
L5_CZ 5) Aktivace pomocí spínače Sa. Po stisku tohoto spínače převezme student řízení.
Log.Sw 6) Přehled vytvořených logických spínačů.
Select-L5_CZ 7) Přiřazení výsledného ovladače L5 pro přepínání řízení mezi učitelem a žákem.

 

Ke stažení

Model: Trenér (přepínání učitel/žák) - Ukázka konfigurace modelu