1. Přesvědčte se, že máte ve vysílači nainstalovanou nejnovější verzi software (aktuálně V2.01).
  2. Doporučujeme aktualizovat i firmware přijímače, avšak tento krok není nutný.
  3. Ve vysílači v nabídce Systém – Konfigurace nastavte parametr „Vysílací frekvence“ na 100Hz.
  4. V nastavení přijímače (buď pomocí aplikace „Připojená zařízení“ nebo připojením JETIBOXu) nastavte skupiny všech výstupů tak, aby byly maximálně v rozsahu „A-C“.
  5. V nastavení přijímače nastavte periodu výstupu na „Auto“, popř. „Podle vysílače“ (By Transmitter).

Poznámka:

  • Přijímače ve verzi 3.11 a novější mají ve výchozím stavu nastavenu výstupní periodu 17ms, aby byl zaručen spolehlivý chod analogových serv, která nejsou schopna přijímat signál s kratší periodou. Jestliže používáte digitální serva, nastavte výstupní periodu na „Auto“. V této verzi jsou již upraveny výstupy serv tak, aby byly využity pouze skupiny „A-C“.
  • Přijímače se staršími verzemi běží ve výchozím stavu s výstupní periodou 20ms. Zde nastavte výstupní periodu „Dle vysílače“. Je nutné pomocí JETIBOXu upravit všechny výstupy tak, aby byly využity pouze skupiny „A-C“. Aplikace Připojených zařízení není ve starších verzích dostupná.

Více informací naleznete v přiložených návodech k jednotlivým verzím.