Signalizace se nastavuje v detailu časovače (Časovače/senzory – Časovače – Detail časovače) parametrem „Typ signalizace“. Je možné vybírat ze tří systémových profilů „Tón 1“, „Tón 2“ a „Hlas“. Každému profilu je přiřazen jeden konfigurační soubor na SD kartě v adresáři Config. Jedná se po řadě o soubory „TimerB1.jsn“, „TimerB2.jsn“ a „TimerV.jsn“. V nich je možné nastavit, aby se zadané audio soubory přehrály v přesných časových okamžicích. Alternativně je možné akustické oznamování pomocí pípnutí.

Tyto soubory obsahují informace ve standardním formátu JSON (http://www.json.org/), přičemž jednotlivé parametry nabývají následujícího významu:

  1. Time: Časový okamžik, ve kterém se zadaný zvuk přehraje. Kladné hodnoty značí čas od spuštění časovače, záporné hodnoty definují dobu před vypršením časového limitu.
  2. Type: Typ oznámení. Hodnota 1 značí, že bude následovat signalizace pípnutím; hodnota 2 udává, že bude přehrán audio soubor z SD kary (složka Audio nebo Audio/xx).
  3. Freq: Nastavená frekvence pípnutí. Parametr je akceptován pouze u typu 1.
  4. Cnt: Počet pípnutí. Parametr je akceptován pouze u typu 1.
  5. Length: Délka pípnutí v milisekundách. Parametr je akceptován pouze u typu 1.
  6. File: Soubor typu WAV, který bude v zadaném okamžiku přehrán. Parametr je akceptován pouze u typu 2.

 

Příklad: Oznámení, že uplynula jedna minuta od zapnutí časovače:

{"Time":60,"Type":2,"File":"1min.wav"},

 

Příklad: Krátké pípnutí 10s před uplynutím nastavené doby:

{"Time":-10,"Type":1,"Freq":4000,"Cnt":1,"Length":500},

 

 

Příklad hotového konfiguračního souboru „TimerV.jsn“:

[

{"Time":-300,"Type":2,"File":"5min.wav"},
{"Time":-240,"Type":2,"File":"4min.wav"},
{"Time":-180,"Type":2,"File":"3min.wav"},
{"Time":-120,"Type":2,"File":"2min.wav"},
{"Time":-60,"Type":2,"File":"1min.wav"},
{"Time":-50,"Type":2,"File":"50sec.wav"},
{"Time":-40,"Type":2,"File":"40sec.wav"},
{"Time":-30,"Type":2,"File":"30sec.wav"},
{"Time":-20,"Type":2,"File":"20sec.wav"},
{"Time":-10,"Type":2,"File":"10.wav"},
{"Time":-9,"Type":2,"File":"9.wav"},
{"Time":-8,"Type":2,"File":"8.wav"},
{"Time":-7,"Type":2,"File":"7.wav"},
{"Time":-6,"Type":2,"File":"6.wav"},
{"Time":-5,"Type":2,"File":"5.wav"},
{"Time":-4,"Type":2,"File":"4.wav"},
{"Time":-3,"Type":2,"File":"3.wav"},
{"Time":-2,"Type":2,"File":"2.wav"},
{"Time":-1,"Type":2,"File":"1.wav"},
{"Time":0,"Type":1,"Freq":5000,"Cnt":1,"Length":1000}

]