Vysílače DC/DS-16 se po připojení k počítači přihlásí jako standardní vyměnitelné paměťové médium, takže přístup ke všem souborům je velice snadný.

 

 • Audio - Složka s uživatelskými audio soubory - alarmy, zvuky na událost apod.
 • (Audio) cz, de, en, fr - Výchozí složky s lokalizovanými systémovými zvuky - alarmy, hlášení letových režimů apod.
 • Config - Uložená konfigurace systému, kalibrace ovladačů a zvukové profily časovačů.
 • Devices – Profily zařízení kompatibilních s JETI EX Bus.
 • Export – Exportované uživatelské konfigurace zařízení, která podporují EX Bus. Soubory jsou dostupné pro opětovný import do zařízení.
 • Lang – Jazykové soubory, veškeré textové popisy zobrazené na displeji.
 • Log – Zaznamenané údaje z telemetrických senzorů pro pozdější vyhodnocení. Soubory telemetrie jsou ukládány do složek podle data a času, takže nalezení aktuálních záznamů je velmi snadné.
 • Manual – Aktuální návody, poznámky k vydanému softwaru apod.
 • Model – Zde jsou uloženy konfigurace všech modelů ve vysílači jako soubory jsn.
 • Music – Volitelná složka pro vlastní hudbu, soubory typu WAV.
 • Update – Složka, kam se nahrává soubor s aktualizací „DC16.BIN“. Ve zvláštním souboru je zde umístěna i historie aktualizací.
 • (Voice) cz, de, en, fr – Zvukové vzorky pro generátor hlasového výstupu. Každý jazyk má svou vlastní složku.